Říj
14
2009

3 – propagace projetku

Výsledky v dílčím cíli projektu – propagace projektu – jsou rozděleny podle jednotlivých  míst, kde probíhala v rámci projektu popularizace ochrany a údržby životního prostředí.  Rozklikněte příslušnou ikonu v černém poli a naleznete konkrétní lokality propagace projektu.