Říj
24
2009

řeka: Orlice                         úsek: Albrechtice n. O. – Hradec Králové

Dne 12.4. 2008 proběhl na řece Orlici 1. ročník čištění řeky Orlice. Akci . Na 110 členů, příznivců a přátel Klubu se rozhodlo v rámci projektu „řeky nejsou smetiště“ vyčistit řeku Orlici od civilizačního odpadu (PET flašky, polystyrén, pneumatiky, sklo, igelity, pneumatiky atd.). Řeka Orlice mezi Albrechticemi nad Orlicí a Hradcem Králové byla rozdělena na 4 úseky. Každý úsek měl k dispozici určitý počet osob, lodí, rukavic a pytlů. Nepořádek se sbíral především v korytě řeky a také na přilehlých březích řeky Orlice.  Vzhledem k charakteru toku řeky se čištění koryta provádělo převožně z vody, což kladlo na dobrovolníky akce mít určité vodácké dovednosti. Odpad se nakládal do lodí, které jej dovezli na určená stanoviště, odkud byl odpad odvezen ještě týž den v odpoleních hodinách do sběrných dvorů.Podle informací Hradeckých služeb bylo z 32 km čištěného koryta a břehů řeky Orlice odvezeno cca 1.6 t odpadu. Bylo zarážející zjištění, co vše jsou lidé schopni kormě „klasického“ civilizačního odpadu do řeky  naházet (ledničky, kočárky, kusy nábytku, odpakové koše, hasící přístroje atd.). Věříme, že si lidé uvědomí, že řeka není žádné smetiště a zlepší svůj přístup k ochraně životního prostředí. Klub dětí a mládeže bude i v následujících ročnících pokračovat v projetku Řeky nejsou smetiště a dále rozšiřovat tuto i chvályhodnou aktivitu i na  na další oblasti v  Přírodním parku Orlice.