Warning: Declaration of shailan_PageWalker::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /data/www/hradectivodaci.cz/reky.hradectivodaci.cz/wp-content/plugins/dropdown-menu-widget/shailan-page-walker.php on line 111

Warning: Declaration of shailan_PageWalker::end_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /data/www/hradectivodaci.cz/reky.hradectivodaci.cz/wp-content/plugins/dropdown-menu-widget/shailan-page-walker.php on line 111

Warning: Declaration of shailan_PageWalker::start_el(&$output, $page, $depth, $args = Array, $current_page = NULL) should be compatible with Walker::start_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array, $current_object_id = 0) in /data/www/hradectivodaci.cz/reky.hradectivodaci.cz/wp-content/plugins/dropdown-menu-widget/shailan-page-walker.php on line 111

Warning: Declaration of shailan_PageWalker::end_el(&$output, $page, $depth) should be compatible with Walker::end_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array) in /data/www/hradectivodaci.cz/reky.hradectivodaci.cz/wp-content/plugins/dropdown-menu-widget/shailan-page-walker.php on line 111

Warning: Declaration of shailan_CategoryWalker::start_lvl(&$output, $depth, $args) should be compatible with Walker::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /data/www/hradectivodaci.cz/reky.hradectivodaci.cz/wp-content/plugins/dropdown-menu-widget/shailan-category-walker.php on line 154

Warning: Declaration of shailan_CategoryWalker::end_lvl(&$output, $depth, $args) should be compatible with Walker::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /data/www/hradectivodaci.cz/reky.hradectivodaci.cz/wp-content/plugins/dropdown-menu-widget/shailan-category-walker.php on line 154

Warning: Declaration of shailan_CategoryWalker::start_el(&$output, $category, $depth, $args) should be compatible with Walker::start_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array, $current_object_id = 0) in /data/www/hradectivodaci.cz/reky.hradectivodaci.cz/wp-content/plugins/dropdown-menu-widget/shailan-category-walker.php on line 154

Warning: Declaration of shailan_CategoryWalker::end_el(&$output, $page, $depth, $args) should be compatible with Walker::end_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array) in /data/www/hradectivodaci.cz/reky.hradectivodaci.cz/wp-content/plugins/dropdown-menu-widget/shailan-category-walker.php on line 154
Řeky nejsou smetiště » Přírodní park Orlice


Říj
24
2009

Přírodní park Orlice

Přírodní park ORLICE, vyhlášený v roce 1996 podle zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, je významný  zejména tím, že řeka ORLICE nebyla v minulosti vystavena tak drastickým  zásahům člověka (regulacím, pozemkovým reformám, zástavbě).Proto se v široké nivě na dolním toku zachovaly jedinečné říční meandry,slepá ramena s hojnou vegetací a zvířectvem, provázené břehovými porosty a rozptýlenou stromovou a keřovou zelení.

Jedinečnost Přírodního parku Orlice je dána i skutečností, že se stal Evropskou významnou lokalitou v soustavě  Natura 2000 (viz příloha k zákonu č. 81/2008 Sb. Sdělení Ministerstva životního prostředí o evropsky významných lokalitách, které byly zařazeny do evropského seznamu).

Přírodní park ORLICE plní i funkci rekreační, zejména jako zázemí přilehlých měst. Řeka je vyhledávána sportovními rybáři, vodáky a okraje říční nivy se využívají pro chatovou zástavbu. Územím vede také hustá síť značených a hojně využívaných turistických stezek a jeho nížinný nebo jen mírně zvlněný terén je vhodný i pro cykloturistiku, rozvíjející se zejména v posledním období.