Říj
14
2009

2 – čištění Přírodního parku Orlice

Výsledky z čištění  Přírodníhoparku Orlice jsou rozděleny podle jednotlivých akcích na jarní část čištění řeky Orlice a na podzimní čištění řeky Orlice. Rozkliknutím příslušné ikony získáte přehled o rozsahu a významu těchto ekologických akcí pro ochranu a údržbu životního prostředí.