Říj
23
2009

Pozvánka na čištění řeky Orlice 2018

Chtěli bychom pozvat všechny, kterým není lhostejný stav koryta řek, přilehlých břehů a slepých ramen v Přírodním parku Orlice na

11. ročník čištění řeky Orlice 

Akce se uskuteční ve dnech 21. až 22. dubna  2018 

Klenot našeho regionu – řeky v Přírodním park Orlice – se budou čistit od civilizačního odpadu jako jsou PET láhve, kanystry, sklo, hadry, láhve s neznámým obsahem, polystyren, plastové fólie a další plastové obaly a výrobky, kusy nábytku, hadry, sudy, pneumatiky, ledničky, sporáky, kuchyňské nádobí atd.

Vzhledem k charakteru území, kterými protékají řeky Tichá a Divoká Orlice v Přírodním parku Orlice  bude  čištění koryta řek a přilehlých břehů  probíhat především „z vody“ tzn z lodí. Dobrovolná práce na řece bude vyžadovat od účastníků určité vodácké dovednosti. Nepřeceňujte své síly! Uvítáme i pomoc nevodáků, kteří se budou chtít zapojit do akce (pomoc při úklidu ze břehu, pomoc při zabezpečení technicko organizačního servisu při zahájení akce, pomoc při zajištění dopravy a přepravy materilu a účastníků akce, atd). Vlastní vodácké vybavení vítáno!! Součástí akce bude i slavnostní zahájení otevírání řeky Orlice.

 • Pro účastníky akce bude zajištěno:
  • pracovní a ochranné pomůcky (rukavice, pytle, háky)
  • půjčení vodáckého vybavení (v omezeném množství) (loď, pádlo)
  • doprava podél řeky (svoz věcí na spaní, řidičů)
  • ubytování (vlastní spacák a karimatka)
  • stravování (večeře-sobota, snidaně – neděle)
  • triko s logem akce

  Máte-li zájem zúčastnit se této dobrovolné akce napište na email-adresu: cisteniorlice@seznam.cz, či nás kontaktujte na tel 607203824 (jing Roušavý). Více organizačních informací o akci naleznete na internetových stránkách cistenirekyorlice.cz Těšíme se na Vaši pomoc naší přírodě!!

ul