Říj
14
2009

Organizátor projektu

Občanské sdružení Klub dětí a mládeže Hradec Králové bylo založeno 8.11. 2004 a registrováno u ministerstva vnitra. pod č.j. VS/1 – 1/58 927/04 – R. Občanské sdružení  má 80 členů ve věku od 7 do 18 let a dále 25 dospělých členů. Ve svých řadách má celou řadu  zkušených členů schopných zajistit po organizační, materiální a personální stránce akvitiy týkající se projektu Řeky nejsou smetiště.
Klub dětí a mládeže  Hradec Králové se zaměřuje na rekreační vodní turistiku, výlety na kole, pěší výlety a v zimě na l yžařské zájezdy. Činnost členů  Klubu je celoroční (1 x týdně probíhají schůzky na loděnici). Občanské sdružení pořádá víkendové akce (1-2 x za měsíc´) a letní tábory v přírodě, při kterých pod odborným dohledem vedoucích a instrukotrů, mladí členové Klubu plní cíle vyplývajaících ze Stanov Klubu. Více informací o volnočasových aktivitách Klubu dětí a mládeže Hradec Králové najdete na internetových stránkách www.hradectivodaci.cz.